Sociale doelen 

Hieronder vind je een overzicht van de sociale organisaties
die de steun van Kiwanis Vilvoorde Noordrand genieten.
Klik op het logo om de site van het sociaal doel te bekijken.

Witte Raven Project
(Kinderarmoede in Vilvoorde)

Het Witte Raven project is een project tegen kinderarmoede op school. Onze club heeft in 2017 het Witte Raven project in Vilvoorde gestart. We kunnen daarvoor rekenen op de samenwerking met alle Vilvoordse scholen en met de stad Vilvoorde.  De focus ligt op het ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling en de sociale integratie van het kind.De Witte Raven zijn leerkrachten die van ons kleine budgetten ter beschikking krijgen om te besteden aan de praktische hulp voor kinderen die het nodig hebben.  De krachtlijnen zijn:

  • Individueel en discreet
  • Kleinschalig en concreet
  • Snel en resultaatgericht
  • Buiten bestaande initiatieven van andere sociale organisaties
Amalgache VZW Amalgache is een humanitair tandheelkundig en gezondheidsproject in Madagaskar. Jaarlijks zet de groep vrienden en vrijwilligers een missie op touw om de grootste noden te lenigen.

BUSO Heemschool II
Neder-over-Heembeek

Op basis van de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften die een bepaalde groep leerlingen gemeenschappelijk heeft, biedt de school type 2 en type 4 aan voor jongeren van 13 tot 21 jaar met een matige tot ernstige mentale beperking en jongeren met een fysieke beperking.

CAW Halle-Vilvoorde VZW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Persoonlijke moeilijkheden. Financiële, administratieve, juridische of materiële problemen. Problemen in het gezin, familie of de ruimere sociale omgeving…

Cocon VZW

Cocon vzw is een social-profit voorziening. De voorziening legt zich toe op het kosteloos aanbieden van gespecialiseerde opvoedingsondersteuning in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze bestaan uit twee afdelingen: een afdeling voor contextbegeleiding en een afdeling voor crisishulp aan huis.

Espero VZW

Espero biedt creatieve zorg-op-maat aan jongeren en gezinnen met ernstige psychosociale en relationele moeilijkheden. Ze bieden op twee campussen intensieve ondersteuning, met een brede waaier van werkvormen.

Finado Ethiopië

Samen met de plaatselijke partnerorganisatie wil Finado de levensomstandigheden van extreem arme gezinnen structureel helpen te verbeteren door het oprichten van duurzame projecten.  Ze organiseren water- en sanitaire voorzieningen en zorgen voor toegang tot het onderwijs voor kansarme kinderen in Ethiopië.

Fonds Dieter VZW

Het Fonds Dieter steunt jongeren uit de jeugdhulp of pleegzorg in hun droom om verder te studeren. Dat doet het Fonds op twee manieren: door aanvullende financiële steun voor studiekosten en door coaching.

Kerstmis in de stad
(Armoedebestrijding Vilvoorde)

Een jaarlijkse actie om voedsel, speelgoed en kleding in te zamelen voor kansarme mensen. De actie wordt georganiseerd door de Brusselse Kiwanis Clubs en kan sinds jaren op onze steun rekenen.  Een deel van de ingezamelde materialen wordt door de Kringloopwinkel te Vilvoorde verder verdeeld.

Kiwanis Kids Day
(Uitstap voor kinderen in kansarmoede)

Pairi Daiza voor de meest behoeftigen.  De Kiwanis Kids-day vindt plaats in Pairi Daiza. De Kiwanis Clubs van België nodigden kansarme kinderen uit voor een dagje in het park. 1200 kinderen beleven zo een onvergetelijke dag.

Klim / De Klink 

De Klink biedt zorg en diensten aan cliënten met een verstandelijke beperking met eventuele bijkomende fysieke zorgvragen, neurologische aandoeningen of gedragsstoornissen. We bieden de bewoners een thuis, waar we respectvol werken aan een waardevolle toekomst, aangepast aan de individuele behoeften en mogelijkheden.

Ons Tehuis Brabant VZW

Zorg, woon- en dagbegeleiding en een individueel aanbod voor volwassenen met een verstandelijke beperking. 
Ons Tehuis Brabant zet zich in voor de zorg en de begeleiding van volwassenen met een mentale handicap.

Special Olympics Belgium

Elk jaar organiseert Special Olympics Belgium de Nationale Spelen tijdens het Hemelvaartweekend. Meer dan 3.000 atleten, begeleid door 1.200 coaches, nemen deel aan de Spelen in een twintigtal sportdisciplines.  Special Olympics Belgium biedt meer dan 20 olympische individuele en teamsporten aan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Senden Home

Senden Home is een organisatie in Manilla die straatkinderen opvangt, een opleiding en onderdak geeft.  Deze jonge kinderen zijn vaak door wanhopige ouders op straat achtergelaten.  Hun afkomst is dikwijls onbekend.  Dankzij het outreach programma worden ook families in de sloppenwijken op allerlei manieren ondersteund.  

(w)arm
kracht

(W)arm-kracht

Een organisatie waar iedereen zonder onderscheid van leeftijd, taal, ras, levensbeschouwing of geslacht de kans krijgt om samen aan activiteiten te doen.  De ontmoetingsfunctie staat centraal, zodat mensen elkaar leren kennen, elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Zee Na Es VZW (Armoedebestrijding Vilvoorde)

Zee Na Es is een organisatie die opkomt tegen armoede in Vilvoorde en omstreken. Ze biedt gezinnen en individuen in (kans)armoede wekelijks voedselpakketten aan.

Uw sociaal doel in the picture? 

Neem vrijblijvend contact met ons op
via info@kiwanisvilvoordenoordrand.be